Настройки за източници на данни

Определя общите настройки за източниците на данни в LibreOffice.

За достъп до тази команда...

Изберете - LibreOffice Base.


Връзки

Определя дали и как да се резервират връзките към източници на данни.

Бази от данни

Тук можете да добавяте, променяте или премахвате записи от списъка с регистрирани бази от данни. За да видите база от данни в прозореца Изглед - Източници на данни, трябва да я регистрирате в LibreOffice.

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.

Моля, подкрепете ни!