Търсене при японски

Задава настройките за търсене в текстове на японски.

Тези команди са достъпни само ако е разрешена поддръжката за азиатски езици в - Езикови настройки - Езици.

За достъп до тази команда...

Изберете - Езикови настройки - Търсене при японски.


Третиране като равни

Задава кои знаци да се третират като еднакви при търсене.

Игнориране

Задава кои знаци да се игнорират.

Моля, подкрепете ни!