Азиатски езици

Задава подразбираните типографски настройки за азиатски текстове.

Тези команди са достъпни само ако е разрешена поддръжката за азиатски езици в - Езикови настройки - Езици.

За достъп до тази команда...

Изберете - Езикови настройки - Азиатски езици.


Снимка на диалога „Настройки – Азиатски езици“

Кърнинг

Задава подразбираните настройки за кърнинг между отделни знаци.

Само западен текст

Указва кърнингът да се прилага само за текст със западна азбука.

Западен текст и азиатска пунктуация

Указва прилагане на кърнинг върху текст със западна азбука и върху азиатска пунктуация.

Знакова разредка

Определя подразбираните настройки за знакова разредка в текст, клетки и графични обекти на азиатски езици.

Без сбиване

Указва, че няма да се извършва сбиване.

Сбиване само на пунктуацията

Указва сбиване само на пунктуацията.

Сбита пунктуация и японски кана

Указва сбиване на пунктуация и японски кана.

Първи и последен знак

Определя подразбираните настройки за първи и последни знаци. В диалоговия прозорец, отварян от Форматиране-Азиатска типография, можете да укажете дали да се прилага списъкът на забранени знаци в началото и края на абзац.

Език

Задава езика, за който искате да определите първи и последен знак.

По подразбиране

Когато отметнете По подразбиране, следващите две текстови полета се запълват с подразбираните знаци за избрания език:

Не в началото на реда:

Задава знаците, които не трябва да се срещат сами в началото на ред. Ако знак, въведен тук, се окаже в началото на ред или след знак за нов ред, той автоматично се премества в края на предишния ред. Например удивителна в края на изречение никога не се показва в началото на реда, ако е част от списъка Не в началото на реда.

Не в края на реда:

Задава знаците, които не трябва да се срещат сами в края на ред. Ако знак, въведен тук, се окаже в края на ред заради знак за нов ред, той автоматично се премества в началото на следващия ред. Например символ за валута преди парична сума никога не се показва в края на реда, ако е част от списъка Не в края на реда.

Моля, подкрепете ни!