Настройки за езици

Задава настройките за допълнителни езици.

Икона Бележка

Разделите Търсене при японски и Азиатски езици се виждат само ако е отметнато полето Разрешена за азиатски езици в раздела Езици и след това диалоговият прозорец Настройки е отворен наново. Разделът Сложни писмености се вижда само ако е отметнато Разрешена за сложни писмености (CTL) is enabled.


За достъп до тази команда...

Изберете - Езикови настройки.


Езици

Задава подразбираните езици и някои други настройки на локала в документите.

Помощ при писане

Задава свойствата на правописната проверка, синонимния речник и сричкопренасянето.

Търсене при японски

Задава настройките за търсене в текстове на японски.

Тези команди са достъпни само ако е разрешена поддръжката за азиатски езици в - Езикови настройки - Езици.

Азиатски езици

Задава подразбираните типографски настройки за азиатски текстове.

Тези команди са достъпни само ако е разрешена поддръжката за азиатски езици в - Езикови настройки - Езици.

Сложни писмености

Задава настройките за документи със сложни писмености.

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.

Моля, подкрепете ни!