Microsoft Office

Задава настройките за импортиране и експортиране на документи на Microsoft Office.

За достъп до тази команда...

Изберете - Зареждане/записване - Microsoft Office.


Вградени обекти

Разделът Вградени обекти указва как да се импортират и експортират OLE обекти на Microsoft Office.

Тези настройки са в сила, когато не е налице OLE сървър на Microsoft (например в UNIX) или когато няма OLE сървър на LibreOffice, готов за редактиране на OLE обектите.

Ако има активен OLE сървър за вградения обект, той ще бъде използван за работа с обекта.

Ако няма активен OLE сървър за обекти на MathType, вградените обекти на MathType могат да бъдат преобразувани в обекти на LibreOffice Math. За това преобразуване е необходимо те да не надхвърлят спецификациите на MathType 3.1.

Списъчно поле

Списъчното поле показва съответствието на OLE обекти, между които може да се извършва преобразуване при отваряне в LibreOffice (О) и/или записване във формат на Microsoft (З).

Отметнете полето в колоната [О], ако желаете OLE обектът на Microsoft да бъде преобразуван в съответния OLE обект на LibreOffice при отваряне на документ на Microsoft с LibreOffice.

Отметнете полето в колоната [З], ако желаете OLE обектът на LibreOffice да бъде преобразуван в съответния OLE обект на Microsoft при записване на документ във формат на Microsoft.

Фон на знаците

Microsoft Office поддържа два знакови атрибута, подобни на фона на знаците в LibreOffice. Изберете кой от двата (осветяване на текст или оцветяване на фона) искате да се използва при експортиране във формати на Microsoft Office.

Моля, подкрепете ни!