Microsoft Office

Задава настройките за импортиране и експортиране на документи на Microsoft Office и други документи.

За достъп до тази команда...

Изберете - Зареждане/записване - Microsoft Office.


Вградени обекти

Разделът Вградени обекти указва как да се импортират и експортират OLE обекти на Microsoft Office и други OLE обекти.

Тези настройки са в сила, когато не е налице OLE сървър на Microsoft или друг OLE сървър (например в UNIX) или когато няма OLE сървър на LibreOffice, готов за редактиране на OLE обектите.

Ако има активен OLE сървър за вградения обект, той ще бъде използван за работа с обекта.

Ако няма активен OLE сървър за обекти на MathType, вградените обекти на MathType могат да бъдат преобразувани в обекти на LibreOffice Math. За това преобразуване е необходимо те да не надхвърлят спецификациите на MathType 3.1.

Колони [О] и [З]

Полетата за отметка [О] и [З] се показват за двойките OLE обекти, които могат да се преобразуват при отваряне в LibreOffice [О] и/или при записване във формат на Microsoft [З].

Отметнете полето в колоната [О], ако желаете OLE обектът, на Microsoft или друг, да бъде преобразуван в съответния OLE обект на LibreOffice при отваряне на документ на Microsoft с LibreOffice.

Отметнете полето в колоната [З], ако желаете OLE обектът на LibreOffice да бъде преобразуван в съответния OLE обект на Microsoft при записване на документ във формат на Microsoft.

Осветяване на знаците

Microsoft Office поддържа два знакови атрибута, подобни на фона на знаците в LibreOffice. Изберете кой от двата (осветяване на текст или оцветяване на фона) искате да се използва при експортиране във формати на Microsoft Office.

Заключващи файлове

Отметнете това поле, за да се генерират и заключващи файлове за Microsoft Office освен собствените на LibreOffice. Заключващите файлове сигнализират на приложенията, че даден ресурс или файл не трябва да се използва, преди да бъде освободен от заключването.

tip

LibreOffice може да чете заключващите файлове, генерирани от Microsoft Office.


Моля, подкрепете ни!