Подразбирани цветове

Присвоява цветове на редовете с данни. Настройките важат само за диаграмите, създавани от този момент нататък.

За достъп до тази команда...

Изберете - Диаграми - Подразбирани цветове.


Цветове на диаграмата

Показва всички цветове, достъпни за сериите от данни. Изберете серия от данни, за да промените цвета й. Изберете желания цвят от съседната таблица с цветове.

Таблица с цветове

Тази таблица служи за замяна на цветовете за избраните редове с данни. Например, ако изберете ред с данни №6 и щракнете върху цвета „Зелено 8“, старият цвят на реда с данни ще бъде заместен от „Зелено 8“. Името на избрания цвят се показва до таблицата с цветове.

По подразбиране

Възстановява настройките за цветове до състоянието им при инсталиране на програмата.

warning

Някои настройки не могат да се нулират, след като са редактирани. Или заличете промените ръчно, или щракнете върху Отказ и отворете отново диалоговия прозорец Настройки.


Моля, подкрепете ни!