Настройки за диаграма

Определя общите настройки за диаграми.

За достъп до тази команда...

Изберете - Диаграми.


Подразбирани цветове

Приписва цветове на редовете с данни. Настройките важат само за диаграмите, създавани от този момент нататък.

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.

Моля, подкрепете ни!