Настройки на LibreOffice Math

Задава формата и настройките за печат за всички нови формули. Тези настройки важат, когато отпечатвате формула директно от LibreOffice Math. Можете да извикате този диалогов прозорец и с бутона Настройки в диалоговия прозорец Печат. Настройките, които задавате през , ще действат постоянно, докато тези в „Печат“ важат само за текущия документ.

За достъп до тази команда...

Отворете документ на Math и изберете - LibreOffice Math.


Настройки

Задава настройките за формули, които важат във всички документи.

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.

Моля, подкрепете ни!