Общи

Определя общите настройки за рисунки и презентации.

За достъп до тази команда...

Отворете презентация и изберете - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Общи.


Диалог с общи настройки на Impress

Текстови обекти

Бързо редактиране

Ако е включено, можете да редактирате текста незабавно след щракване върху текстов обект. Ако е изключено, трябва да щракнете двукратно, за да редактирате текста.

Само текстовата част е избираема

Определя дали текстовите полета да се избират чрез щракване върху текста.

През областта от текстовото поле, която не е запълнена с текст, може да бъде избран обект зад полето.

Настройки

Кеш за фоновете

Определя дали да се използва кешът за показване на обектите от кадъра образец. Това ускорява визуализацията. Махнете отметката от Кеш за фоновете, ако искате да се показва променливо съдържание в кадъра образец.

Копиране при местене

Ако е разрешено, при местенето на обект със задържан клавиш се създава копие. Същото важи за въртене и преоразмеряване на обект. Оригиналният обект остава с текущата си позиция и размер.

Подвижни обекти - винаги

Указва, че обектите могат да се местят и при избран инструмент Въртене. Ако не е отметнато Подвижни обекти - винаги, инструментът Въртене може да се използва само за завъртане на обекта.

Обектите в крива не се деформират (само в рисунки)

Поддържа взаимното подравняване на контролните точки на криви на Безие и двумерни графични обекти, когато деформирате обекта.

Мерна единица

Определя мерната единица за презентации.

Табулатори

Определя разстоянието между позициите за табулация.

Съвместимост (настройки, специфични за документ)

Моля, подкрепете ни!