Общи

Определя общите настройки за рисунки и презентации.

За достъп до тази команда...

Отворете презентация и изберете - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Общи.


Диалог с общи настройки на Impress

Текстови обекти

Бързо редактиране

Ако е включено, можете да редактирате текста незабавно след щракване върху текстов обект. Ако е изключено, трябва да щракнете двукратно, за да редактирате текста.

Само текстовата част е избираема

Определя дали текстовите полета да се избират чрез щракване върху текста.

През областта от текстовото поле, която не е запълнена с текст, може да бъде избран обект зад полето.

Нов документ (само в презентации)

Започване с избор на шаблон

Определя дали да се показва прозорецът „Избор на шаблон“ при избиране на Файл - Нов - Презентация.

Настройки

Кеш за фоновете

Определя дали да се използва кешът за показване на обектите от кадъра образец. Това ускорява визуализацията. Махнете отметката от Кеш за фоновете, ако искате да се показва променливо съдържание в кадъра образец.

Копиране при местене

Ако е разрешено, при местенето на обект със задържан клавиш се създава копие. Същото важи за въртене и преоразмеряване на обект. Оригиналният обект остава с текущата си позиция и размер.

Подвижни обекти - винаги

Указва, че обектите могат да се местят и при избран инструмент Въртене. Ако не е отметнато Подвижни обекти - винаги, инструментът Въртене може да се използва само за завъртане на обекта.

Обектите в крива не се деформират (само в рисунки)

Поддържа взаимното подравняване на контролните точки на криви на Безие и двумерни графични обекти, когато деформирате обекта.

Мерна единица

Определя мерната единица за презентации.

Табулатори

Определя разстоянието между позициите за табулация.

Презентация (само в презентации)

Разрешаване на отдалечен контрол

Указва, че искате да е разрешено дистанционното управление чрез Bluetooth, докато работи Impress. Изчистете Разрешаване на отдалечен контрол, за да забраните дистанционното управление.

Разрешена конзола за водещия

Указва, че искате по време на прожекция да е разрешена конзолата за водещия.

Мащаб (само в рисунки)

Мащаб на рисунка

Определя мащаба на рисунката в лентата на състоянието. Щракнете с десния бутон в лентата на състоянието, за да отворите списък с възможните стойности.

Съвместимост (настройки, специфични за документ)

Настройките в тази област са валидни само за текущия документ.

Форматиране на документа чрез метриките на принтера

Указва, че метриките на принтера се използват както за печатане, така и за форматиране на изображението за екрана. Ако тази настройка е изключена, за екрана и за печатане ще се използва независимо от принтера оформление.

Икона Бележка

Ако включите тази настройка за текущия документ и после го запишете, например, в по-стар двоичен формат, тя няма да бъде запазена. Ако след това отворите файла от по-стария формат, настройката ще придобие подразбираната си стойност.


Добавяне на отстояния между абзаците и таблиците

Указва на LibreOffice Impress да изчислява отстоянията между абзаците точно като Microsoft PowerPoint.

Microsoft PowerPoint добавя долното отстояние на абзац към горното на следващия абзац, за да изчисли общото разстояние между абзаците. LibreOffice Impress използва само по-голямото от двете отстояния.

Моля, подкрепете ни!