Изглед

Определя наличните режими на изобразяване. Като изберете алтернативно изобразяване, можете да ускорите обновяването на екрана по време на редактиране на презентацията.

Диалог с настройки за изгледа на Impress

Визуализация

Видими скали

Определя дали да се показват скалите по левия и горния ръб на работната площ.

Помощни линии при местене

Определя дали да се показват помощни линии по време на преместване на обект.

LibreOffice показва пунктирани линии, които се простират извън правоъгълника около избрания обект и пресичат цялата работна площ, помагайки ви да позиционирате обекта.

Можете да използвате тази функция и чрез със същото име в лентата Настройки ако е отворена презентация или рисунка.

Всички контролни точки в кривите на Безие

Включва показването на всички контролни точки, когато сте избрали крива на Безие. Ако не е отметнато Всички контролни точки в кривите на Безие, ще се виждат само контролните точки на избраните точки от кривата.

Контур на всеки отделен обект

LibreOffice показва очертанието на всеки отделен обект по време на преместването му. Настройката Контур на всеки отделен обект ви позволява да виждате дали отделните обекти припокриват други обекти в позицията – местоназначение. Ако не отметнете Контур на всеки отделен обект, LibreOffice показва само правоъгълно очертание около всички избрани обекти.

Моля, подкрепете ни!