Настройки на LibreOffice Impress

Определя различни настройки за новосъздадени документи – презентации, например показваното съдържание, използваните мерни единици и начина на подравняване по мрежата.

За достъп до тази команда...

Отворете презентация и изберете - LibreOffice Impress.


Общи

Определя общите настройки за рисунки и презентации.

Изглед

Определя наличните режими на изобразяване. Като изберете алтернативно изобразяване, можете да ускорите обновяването на екрана по време на редактиране на презентацията.

Мрежа

Задава настройките на мрежата при създаване и местене на обекти.

Печат

Задава настройките за печатане на рисунка или презентация.

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.

Моля, подкрепете ни!