Подразбирани настройки

Задава подразбираните настройки за нови документи – електронни таблици.

За достъп до тази команда...

Отворете електронна таблица и изберете - LibreOffice Calc - Подразбирани настройки.


Нови електронни таблици

Можете да зададете броя работни листове в нов документ и префикса за имената им.

Моля, подкрепете ни!