Формула

Задава настройките за синтаксис и зареждане на формули в LibreOffice Calc.

За достъп до тази команда...

Отворете електронна таблица и изберете - LibreOffice Calc - Формула.


Настройки за формули

Синтаксис на формулите

Ще илюстрираме трите възможности с примери. Нека имаме електронна таблица с два листа, Лист1 и Лист2. В клетката A1 на Лист1 има обръщение към клетката C4 от Лист2.

Английски имена на функциите

В LibreOffice Calc имената на функциите могат да се локализират. По подразбиране полето е празно, което означава използване на локализираните имена на функции. Отмятането му предизвиква заместване на локализираните имена с английските. Тази промяна се отразява при въвеждане и показване на формулите, в помощника за функции и в подсказките. Разбира се, можете да се върнете към локализираните имена, като изчистите полето.

Разделители

Тази група за избор ви позволява да настроите разделителите във формулите. Това е от полза например ако желаете да разделяте параметрите на функциите със запетаи (,) вместо точки и запетаи (;).

Например, вместо =SUM(A1;B1;C1) можете да въвеждате =SUM(A1,B1,C1).

По същия начин можете да смените разделителите на колони и редове в директно задаваните масиви. Преди в тези масиви се използваха точки и запетаи (;) за отделяне на колони и вертикални черти (|) за отделяне на редове, така че типичен пряко зададен масив с размер 5 на 2 изглеждаше така:

={1;2;3;4;5|6;7;8;9;10}

Ако заменим разделителите на колони със запетаи (,) и разделителите на редове с точки и запетаи (;), същият израз ще изглежда така:

={1,2,3,4,5;6,7,8,9,10}

Подробни настройки за изчисляване

Задава правилата за преобразуване от низове към числови стойности, обръщения към клетки и стойности за дата и час. Те влияят върху вградените функции от рода на INDIRECT, която приема обръщение във вид на низ, и функциите за дати и часове, които приемат аргументи във вид на низове в местни формати или формати на ISO 8601.

Преизчисляване при зареждане на файл

Преизчисляването на формулите може да отнеме значително време при зареждане на много големи файлове.

Excel 2007 и по-нови:

Зареждането на голям файл с електронна таблица може да отнеме много време. Ако не е необходимо данните в него да се обновят незабавно, можете да отложите преизчисляването за по-подходящ момент. LibreOffice ви позволява да отлагате преизчисляването на електронни таблици на Excel 2007 (и по-нови), за да намалите времето за зареждане.

Електронна таблица на ODF (записана не от LibreOffice):

Скорошните версии на LibreOffice кешират резултатите на формули от електронна таблица в нейния ODF файл. Това позволява на LibreOffice да преизчислява по-бързо големи електронни таблици във формат ODF, записани с LibreOffice.

За електронни таблици във формат ODF, записани с други програми, където може да липсват такива кеширани резултати от формули, преизчисляването може да се отлага, за да се ускори зареждането на файла, както при файловете на Excel 2007.

За горните настройки са налице следните възможности:

tip

За записаните с LibreOffice електронни таблици във формат ODF важат настройките Да не се преизчислява и Винаги да се преизчислява.


Моля, подкрепете ни!