Съвместимост

Задава настройките на LibreOffice Calc за съвместимост.

За достъп до тази команда...

Отворете електронна таблица и изберете - LibreOffice Calc - Съвместимост.


Клавишни комбинации

Следващата таблица показва кои действия с кои клавиши са свързани в двата режима (По подразбиране и Като в OpenOffice.org):

Клавишна комбинация

По подразбиране

Като в OpenOffice.org

Backspace

изтриване на съдържанието

изтриване

Изтриване

изтриване

изтриване на съдържанието

+D

запълване надолу

избиране на данни

+стрелка надолу

избиране на данни

увеличаване височината на реда


…където действията са:

Моля, подкрепете ни!