Печат

Определя настройките на принтера за за електронни таблици.

- LibreOffice Calc - Печат определя настройките за всички електронни таблици. За да определите настройките само за текущия документ, изберете Файл - Печат, след което натиснете бутона Настройки.

За достъп до тази команда...

Изберете - LibreOffice Calc - Печат.


Страници

Винаги се прилагат ръчните разделители

Избирането на тази настройка дава на ръчните разделители на редове предимство пред автоматичните разделители, зададени чрез режима на мащабиране Уголемяване/смаляване на разпечатката.

Не се печатат празни страници

Указва празните страници, в които няма клетки със съдържание или графични обекти, да не се отпечатват. Атрибутите на клетки като кантове и фонови цветове не се считат за съдържание. Празните страници не се броят при номерирането на страници.

Листове

Печат само на избраните листове

Указва отпечатване само на съдържанието на избраните листове, дори ако зададете по-широк диапазон в диалоговия прозорец Файл - Печат или Форматиране - Области за печат. Съдържанието от листовете, които не са избрани, няма да се отпечата.

Икона Съвет

За да изберете няколко листа, щракнете върху имената им в долния край на работната площ, задържайки клавиша натиснат.


Моля, подкрепете ни!