Промени

Диалоговият прозорец Промени задава различни настройки за открояване на проследените промени в документи.

За да следите промените в документ, изберете Редактиране - Следене на промените - Регистриране.

За достъп до тази команда...

Отворете електронна таблица и изберете - LibreOffice Calc - Промени.


Цветове за промени

Определя цветовете за записваните промени. Ако изберете „По автор“, LibreOffice автоматично задава цвета според автора, нанесъл промяната.

Промени

Задава цвета за промени в съдържанието на клетките.

Изтривания

Задава цвета за открояване на изтриванията в документа.

Вмъквания

Задава цвета за открояване на вмъкванията в документа.

Преместени записи

Задава цвета за открояване на преместено съдържание на клетки.

Моля, подкрепете ни!