Изчисляване

Задава настройките за изчисляване в електронни таблици. Определя поведението на електронните таблици с итеративни обръщения, настройките за дата, броя на дробните позиции и дали регистърът на буквите да се взема предвид при търсене в листове.

За достъп до тази команда...

Отворете електронна таблица и изберете - LibreOffice Calc - Изчисляване.


Итеративни обръщения

Тук можете да ограничите броя стъпки за приближение, извършвани при итеративни изчисления. Освен това можете да зададете степента на точност на резултата.

Итерации

Определя дали формулите с итеративни обръщения (формули, които се повтарят циклично, докато задачата бъде решена) се изчисляват с определен брой повторения. Ако е отметнато полето Итерации не е отметнато, всяко итеративно обръщение в таблицата ще предизвиква съобщение за грешка.

Пример: изчисляване на цената на стока без ДДС.

  1. Въведете текста „Продажна цена“ в клетката A5, текста „Основна цена“ – в клетката A6 и текста „ДДС“ – в клетката A7.

  2. Сега въведете продажна цена (например 100) в клетката B5. Основната цена трябва да се покаже в клетката B6, а сумата за ДДС – в B7.

  3. Да кажем, че ДДС се изчислява като „основна цена по 15%“ и основната цена се получава чрез изваждане на ДДС от продажната цена. Въведете формулата =B5-B7 в клетката B6, за да изчислите основната цена, и формулата =B6*0,15 в B7, за да изчислите ДДС.

  4. Включете итерациите, за да се изчислят формулите правилно, иначе в лентата на състоянието ще се покаже съобщение за грешка „Циклично обръщение“.

A

B

5

Продажна цена

100

6

Основна цена

=B5-B7

7

Данък

=B6*0,15


Стъпки

Задава максималния брой стъпки за итериране.

Минимална промяна

Определя минималната разлика между резултатите на две последователни стъпки. Ако разликата е по-ниска, повторенията ще бъдат прекратени.

Дата

Изберете началната дата за вътрешното преобразуване от дати в числа.

warning

Microsoft Excel погрешно приема 1900 година за високосна и смята несъществуващия ден 1900-02-29 за валиден при изчисления с дати. Поради това датите преди 1900-03-01 са различни в Excel и Calc.


30.12.1899 г. (подразбирана)

Задава 30.12.1899 г. като нулев ден.

01.01.1900 г. (StarCalc 1.0)

Задава 01.01.1900 г. като нулев ден. Използвайте тази настройка за електронни таблици на StarCalc 1.0, които съдържат дати.

01.01.1904 г.

Задава 01.01.1904 г. като нулев ден. Използвайте тази настройка за електронни таблици, импортирани от външен формат.

Зачитане на регистъра

Определя дали да се различават малките и главните букви в текстове при сравняване съдържанието на клетки.

Пример: Въведете текста „Проба“ в клетката A1 и „проба“ – в B1. След това въведете формулата „=A1=B1“ в C1. Ако полето Зачитане на регистъра е отметнато, в клетката ще се покаже „FALSE“. В противен случай ще се изпише „TRUE“.

note

Функцията за текст EXACT винаги взима предвид регистъра, независимо от настройките в този диалогов прозорец.


warning

За електронни таблици, които трябва да са съвместими с Microsoft Excel, изключете чувствителността към регистъра.


Точност като на екрана

Определя дали при изчисленията да се използват закръглените стойности, които са изписани в листа. Диаграмите ще се показват със стойностите от екрана. Ако настройката Точност като на екрана е изключена, показваните числа се закръгляват, но в изчисленията се използват оригиналните незакръглени числа.

Критериите за търсене = и <> се отнасят за цели клетки

Указва, че критериите за търсене, които задавате във функциите за бази от данни на Calc, трябва да съответстват точно на цяла клетка. Ако са отметнати и двете полета Критериите за търсене = и <> се отнасят за цели клетки и Заместващи знаци във формулите, LibreOffice Calc се държи точно като MS Excel при търсене на клетки във функциите за бази от данни.

* в следната позиция:

Резултат от търсенето:

бор

Намира „бор“, но не и „борса“, „набор“ или „сборник“.

бор*

Намира „бор“ и „борса“, но не и „набор“ или „сборник“.

*бор

Намира „бор“ и „набор“, но не и „борса“ или „сборник“.

*бор*

Намира „бор“, „борса“, „набор“ и „сборник“.


Ако не е отметнато Критериите за търсене = и <> се отнасят за цели клетки, шаблонът за търсене „бор“ действа точно като „*бор*“. Той може да се среща на произволно място в клетката при претърсване с функциите на Calc за бази от данни.

warning

За електронни таблици, които трябва да са съвместими с Microsoft Excel, включете търсенето по цяла клетка.


Заместващи знаци във формулите

Указва, че заместващите знаци са разрешени при търсене и при сравняване на знакови низове.

warning

За електронни таблици, които трябва да са съвместими с Microsoft Excel, разрешете заместващите знаци във формули.


Регулярни изрази във формулите

Указва, че регулярните изрази са разрешени вместо заместващи знаци при търсене и при сравняване на знакови низове.

warning

За електронни таблици, които трябва да са съвместими с Microsoft Excel, не разрешавайте регулярните изрази във формули.


Без заместващи знаци и регулярни изрази във формулите

Указва, при търсене и при сравняване на знакови низове са разрешени само точни низове.

warning

За електронни таблици, които трябва да са съвместими с Microsoft Excel, не забранявайте заместващите знаци във формули.


Автоматично намиране на заглавия на редове и колони

Указва, че можете да използвате текст в произволна клетка като етикет за колоната под текста или реда вдясно от него. Текстът трябва да съдържа поне една дума и да не съдържа знаци за операции.

Пример: Клетката E5 съдържа текста „Европа“. Отдолу, в клетката E6, е въведена стойността 100, а в клетката E7 – стойността 200. Ако е отметнато Автоматично намиране на заглавия на редове и колони, в клетката A1 можете да напишете формулата „=SUM(Европа)“.

Ограничени дробни позиции за общия числов формат

Можете да зададете максималния брой дробни позиции, показвани по подразбиране в клетки с числов формат General. Ако не е включено, в клетките с формат General ще се показват толкова дробни цифри, колкото позволява ширината на колоната.

Десетични позиции

Определя броя дробни позиции, които да се показват за числа с числовия формат General. Числата се изписват закръглени, но се съхраняват без закръгляване.

Моля, подкрепете ни!