Копиране на списък

Позволява ви да копирате маркираните клетки в списък за сортиране.

За достъп до тази команда...

Отворете електронна таблица и изберете бутона - LibreOffice Calc - Списъци за сортиране - Копиране.


Списък от

Изберете между възможностите Редове и Колони. При копирането клетките без текст ще бъдат игнорирани.

Редове

Изберете Редове, за да обобщите съдържанието на избраните редове в списък.

Колони

Изберете Колони, за да обобщите съдържанието на избраните редове в списък.

Моля, подкрепете ни!