Списъци за сортиране

Всички потребителски списъци за сортиране са показани в диалоговия прозорец Списъци за сортиране. Можете да задавате и редактирате и свои собствени списъци. В списъците за сортиране може да се използва само текст, не и числа.

За достъп до тази команда...

Отворете електронна таблица и изберете - LibreOffice Calc - Списъци за сортиране.


Списъци

Показва всички достъпни списъци. Можете да ги избирате за редактиране.

Елементи

Показва съдържанието на текущо избрания списък. То може да бъде редактирано.

Копиране на списък от

Задава електронната таблица и клетките, които да бъдат копирани, за да бъдат включени в полето Списъци. Подразбира се избраната в момента област от клетки.

Копиране

Копира съдържанията на клетките в полето Копиране на списък от. Ако изберете обръщение към свързани редове и колони, след натискането на бутона се появява диалоговият прозорец Копиране на списък. С него можете да определите дали посочената област да се превърне в списък за сортиране по редове или по колони.

Създаване/Отхвърляне

Служи за въвеждане съдържанието на нов списък в полето Елементи. Този бутон се сменя между Създаване и Отхвърляне, което ви позволява да изтриете новия списък.

Добавяне/Промяна

Добавя нов списък в полето Списъци. Ако желаете да редактирате този списък в полето Елементи, бутонът се променя от Добавяне на Промяна, което ви позволява да включите променения списък.

Изтриване

Изтрива избрания елемент или елементи след потвърждение.

Моля, подкрепете ни!