Общи

Определя общите настройки за електронни таблици.

За достъп до тази команда...

Отворете електронна таблица и изберете - LibreOffice Calc - Общи.


Метрика

Мерна единица

Определя мерната единица в електронни таблици.

Табулатори

Определя разстоянието между позициите за табулация.

Обновяване

Обновяване на връзките при зареждане

warning

Съхраняваните в документите настройки за автоматично обновяване на връзките се игнорират от съображения за сигурност. Обновяването на връзки винаги е обвързано с настройките от групата „Сигурност на LibreOffice“ в - LibreOffice - Сигурност.


Винаги

При зареждане на документ връзките се обновяват винаги, но само ако документът е в надеждно местоположение или глобалното ниво на защита е „Ниска (не се препоръчва)“.

warning

Тази настройка се третира като По заявка, освен ако е зададено ниско ниво на сигурност на макросите с - LibreOffice - Сигурност - Сигурност на макросите... - Ниво на сигурност - Ниска (не се препоръчва) или документът се намира в надеждно местоположение, зададено с - LibreOffice - Сигурност - Сигурност на макросите... - Надеждни източници - Надеждни местоположения за файлове.


По заявка

При зареждане на документ връзките се обновяват само по заявка.

Никога

При зареждане на документ връзките не се обновяват.

Настройки за въвеждане

Enter премества селекцията

Определя посоката, в която ще се премества курсорът в електронна таблица, когато натиснете клавиша Enter.

Enter включва режим на редактиране

Определя поведението на клавиша Enter в електронна таблица. Когато настройката е отметната, Enter отваря съдържанието на клетката за редактиране.

Махнете отметката, ако искате клавишът Enter да избира клетката под текущата.

tip

Ако е избран диапазон от клетки, при всяко натискане на Enter ще се избира следващата клетка в диапазона, според посоката, избрана в Enter премества селекцията. Следователно активирането на двете настройки е полезно, когато се въвеждат последователно стойности в диапазон от клетки.


Разширяване на форматирането

Разрешава автоматичното прилагане на атрибутите на избраната клетка върху съседните празни клетки. Ако например съдържанието на избраната клетка е с атрибут „получер шрифт“, той ще се отнася и за съседните клетки. Клетките, които вече имат зададен формат, няма да се влияят от тази функция. Можете да видите въпросния диапазон, като натиснете комбинацията + * (звездичката за умножение в цифровия блок). Този формат важи и за всички нови стойности, вмъкнати в тази област. За клетките извън нея важат нормалните подразбирани настройки.

Разширяване на обръщенията при вмъкване на редове/колони

Определя дали обръщенията да се разширяват при вмъкване на редове или колони, съседни на посочената в обръщението област. Това е възможно само ако посочената област, към която се добавя ред или колона, отначало се е разпростирала поне две върху клетки в желаната посока.

Пример: Ако диапазонът A1:B1 е посочен във формула и вмъкнете нова колона след B, обръщението се разширява до A1:C1. Ако вмъкнете нов ред под ред 1, обръщението не се разширява, тъй като във вертикална посока има само една клетка.

Ако вмъквате редове или колони в средата на посочена област, обръщението винаги се разширява.

Осветяване на заглавията на избраните редове/колони

Определя дали да се осветяват заглавията на избраните редове или колони.

Предупреждение при вмъкване на данни

Указва, че когато поставяте клетки от клипборда върху област, която не е празна, ще се появява предупреждение.

Смяна на отправната клетка при избиране

Когато настройката е включена, разширяването на селекцията (с +Shift+Надолу/Нагоре) стига до края на диапазона в колоната, която последна е била добавена към началната селекция. Когато настройката е изключена, разширяването на селекцията (с +Shift+Надолу/Нагоре) стига до края на диапазона в колоната, където е бил започнат този диапазон. Разбира се, същото важи за разширяването на селекция по протежение на редовете, с +Shift+Наляво/Надясно.

Моля, подкрепете ни!