Изглед

Определя кои елементи от главния прозорец на LibreOffice Calc да се виждат. Можете също да показвате или скривате осветяването на стойности в таблиците.

За достъп до тази команда...

Отворете електронна таблица и изберете - LibreOffice Calc - Изглед.


Помощни елементи

Указва кои линии се показват.

Линии от мрежата

Определя кога да се показват линиите на мрежата. По подразбиране те се виждат само в клетки без фонов цвят. Може да укажете линиите на мрежата да се показват и в клетките с цветен фон или да се скрият навсякъде. За печат изберете Форматиране - Стил на страница - Лист и отметнете полето Мрежа.

Цвят

Задава цвят за линиите на мрежата в текущия документ. За да видите цвета на мрежата, който е бил записан с документа, отворете - LibreOffice - Цветове на приложенията, в Схема намерете Електронна таблица - Линии от мрежата и променете цвета на „Автоматично“.

Разделители на страници

Указва дали да се виждат разделителите на страници в зададена област за печат.

Помощни линии при местене

Определя дали да се виждат помощни линии при преместване на рисунки, рамки, графики и други обекти. Тези линии ви помагат да подравнявате обектите.

Визуализиране

Тук можете да зададете различни настройки за изображението на екрана.

Формули

Указва дали в клетките да се показват формули вместо резултати.

Нулеви стойности

Указва дали да се показват числа със стойност 0.

Индикатори на коментар

Включва показването на малко квадратче в горния десен ъгъл на клетка, която съдържа коментар. Коментарът се показва само ако включите подсказките в LibreOffice - Общи в диалоговия прозорец Настройки.

За да покажете коментар за постоянно, изберете командата Показване на кометнар от контекстното меню на клетката.

Можете да въвеждате и редактирате коментари с командата Вмъкване - Коментар. Постоянно показаните коментари могат да бъдат редактирани чрез щракване върху карето с коментара. Щракнете в навигатора и под елемента Коментари можете да разгледате всички коментари в текущия документ. Когато щракнете двукратно върху коментар в навигатора, курсорът ще прескочи към клетката, съдържаща кометнтара.

Индикатор за формула и подсказка

Рисува син триъгълник в долния ляв ъгъл на клетките, които съдържат формула. Когато той бъде посочен, формулата се показва в подсказка дори ако е избрана друга клетка.

Осветяване на стойностите

Отметнете Осветяване на стойностите, за да видите съдържанието на клетките в различни цветове според типа му. Текстовите клетки се отбелязват с черно, формулите – със зелено, числата – със синьо, а защитените клетки – със светлосив фон, независимо как са форматирани за показване.

warning

Докато тази команда е активна, цветовете, зададени в документа, не се показват.


Закотвяне

Указва дали да се вижда икона с котва, когато бъде избран вмъкнат обект, например графика.

Препълване с текст

Ако клетка съдържа текст, по-дълъг от ширината й, той се показва върху съседните празни клетки от същия ред. Ако няма празна съседна клетка, триъгълниче до ръба на клетката показва, че текстът продължава.

Отбелязване на обръщенията с цвят

Включва открояването на всички обръщения във формулата с цветове. Областите от клетки се ограждат с цветен кант веднага щом клетката, съдържаща обръщението, бъде избрана за редактиране.

Обекти

Определя дали да се скриват или показват обектите от определени групи.

Обекти/изображения

Указва дали обектите и изображенията да са видими или скрити.

Диаграми

Определя дали диаграмите в документа да са видими или скрити.

Графични обекти

Определя дали графичните обекти в документа да са видими или скрити.

Мащаб

Синхронизиране на листите

Ако е отметнато, всички листи се показват с еднакво увеличение. В противен случай всеки лист може да има собствен мащаб.

Прозорец

Определя дали някои помощни елементи да се показват в таблицата.

Заглавия на редове и колони

Задава дали да се показват заглавията на редове и колони.

Хоризонтален плъзгач

Указва дали в долния край на документния прозорец да се показва хоризонтална лента с плъзгач.

Вертикален плъзгач

Указва дали в десния край на документния прозорец да се показва вертикална лента с плъзгач.

Етикети на листове

Определя дали да се показват етикетите на листове в долния край на документа – електронна таблица. Ако не е отметнато, можете да превключвате между листовете само чрез .

Означения на плана

Ако сте задали , настройката Означения на плана определя дали символите за план да се виждат в края на листа.

Моля, подкрепете ни!