Настройки на LibreOffice Calc

Определя различни настройки за електронни таблици, съдържанието, което да се показва, и посоката на курсора след въвеждане в клетка. Можете да задавате също списъци за сортиране, брой на дробните позиции и настройки за следене и отбелязване на промените.

За достъп до тази команда...

Отворете електронна таблица и изберете - LibreOffice Calc.


Общи

Определя общите настройки за електронни таблици.

Подразбирани настройки

Задава подразбираните настройки за нови документи – електронни таблици.

Изглед

Определя кои елементи от главния прозорец на LibreOffice Calc да се виждат. Можете също да показвате или скривате осветяването на стойности в таблиците.

Изчисляване

Задава настройките за изчисляване в електронни таблици. Определя поведението на електронните таблици с итеративни обръщения, настройките за дата, броя на дробните позиции и дали регистърът на буквите да се взема предвид при търсене в листове.

Формула

Задава настройките за синтаксис и зареждане на формули в LibreOffice Calc.

Списъци за сортиране

Всички потребителски списъци за сортиране са показани в диалоговия прозорец Списъци за сортиране. Можете да задавате и редактирате и свои собствени списъци. В списъците за сортиране може да се използва само текст, не и числа.

Промени

Диалоговият прозорец Промени задава различни настройки за открояване на проследените промени в документи.

Съвместимост

Задава настройките на LibreOffice Calc за съвместимост.

Мрежа

Задава настройките за мрежата на страниците в документа. Тя ви помага да определяте точната позиция на обектите. Можете също така да я подравните по „магнитната“ мрежа за прилепване.

Печат

Определя настройките на принтера за за електронни таблици.

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.

Моля, подкрепете ни!