Фон

Задава фона за документи на HTML. Фонът е валиден както за новите документи на HTML, така и за тези, които зареждате, стига в тях да не е зададен собствен фон.

За достъп до тази команда...

Отворете документ на HTML и изберете - LibreOffice Writer/Web - Фон.


Щракнете върху цвят. Щракнете върху бутона Няма, за да премахнете фоновия цвят.

Моля, подкрепете ни!