Мрежа

Задава настройките за мрежата на страниците в документа. Тя ви помага да определяте точната позиция на обектите. Можете също така да я подравните по „магнитната“ мрежа за прилепване.

За достъп до тази команда...

Изберете - LibreOffice Writer/LibreOffice Calc/LibreOffice Writer/Web - Мрежа.


Мрежа

Прилепване към мрежата

Определя дали рамките, графичните обекти и контролите да се преместват само между точките от мрежата. За да промените състоянието на мрежата за прилепване само за текущото действие, плъзнете обект със задържан клавиш .

Видима мрежа

Задава дали да се показва мрежата.

Разделителна способност

Хоризонтално

Определя стъпката между точките на мрежата в желаната мерна единица по оста X.

Вертикално

Определя стъпката между точките на мрежата в желаната мерна единица по оста Y.

Подразделяне

Хоризонтално

Задайте броя междинни интервали между точките на мрежата по оста X.

Вертикално

Задайте броя междинни интервали между точките на мрежата по оста Y.

Синхронизирани оси

Указва дали текущите настройки за мрежата да се уеднаквяват между осите. Разделителната способност и подразделянето по осите X и Y се запазват еднакви.

Можете да зададете цвета на мрежата с - LibreOffice - Цветове на приложенията.

Моля, подкрепете ни!