Настройки на LibreOffice Writer/Web

Определя основните настройки за документи на LibreOffice във формат HTML.

За достъп до тази команда...

Отворете документ на HTML и изберете - LibreOffice Writer/Web.


Изглед

Определя подразбираните настройки за показване на обекти в текстови документи, както и подразбираните настройки за елементите на прозорци.

Помощ при форматиране

Управлява показването на определени знаци и функцията „свободен курсор“ в текстови документи и HTML документи на LibreOffice.

Мрежа

Задава настройките за мрежата на страниците в документа. Тя ви помага да определяте точната позиция на обектите. Можете също така да я подравните по „магнитната“ мрежа за прилепване.

Печат

Задава настройките за печатане в текстов документ или документ на HTML.

Таблица

Определя атрибутите на таблиците в текстови документи.

Фон

Задава фона за документи на HTML. Фонът е валиден както за новите документи на HTML, така и за тези, които зареждате, стига в тях да не е зададен собствен фон.

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.

Моля, подкрепете ни!