Автонадпис

Задава настройките за надписите, които се добавят автоматично към вмъкнати обекти.

За достъп до тази команда...

Отворете текстов документ и изберете - LibreOffice Writer - Автонадпис.


Автоматично добавяне на надпис при вмъкване

Изберете типа обекти, за които важат настройките за автонадпис.

Надпис

Определя настройките, прилагани за избрания тип обекти. Тези настройки са същите като в менюто Вмъкване - Надпис, които са достъпни при избран обект. Под настройките има мостра за категорията обекти заедно с вида номериране.

Категория

Задава категорията на избрания обект.

Номерация

Задава типа на желаната номерация.

Разделител

Определя знака, който да бъде показван след номера на заглавието или главата.

Длъжност

Определя позицията на надписа спрямо обекта.

Номериране на надписите по глави

Ниво

Задава нивото на заглавия или глави, където искате да започне номерирането.

Разделител

Определя знака, който да се показва след номера на нивото на главата или плана.

Формат на категорията и рамката

Знаков стил

Указва знаковия стил на абзаца на надписа.

Прилагане на кант и сянка

Прилага канта и сянката на обекта върху рамката с надписа.

Моля, подкрепете ни!