Общи

Задава общите настройки за текстови документи.

За достъп до тази команда...

Отворете текстов документ и изберете - LibreOffice Writer - Общи.


Обновяване

Обновяване на връзките при зареждане

warning

Съхраняваните в документите настройки за автоматично обновяване на връзките се игнорират от съображения за сигурност. Обновяването на връзки винаги е обвързано с настройките от групата „Сигурност на LibreOffice“ в - LibreOffice - Сигурност.


Винаги

При зареждане на документ връзките се обновяват винаги, но само ако документът е в надеждно местоположение или глобалното ниво на защита е „Ниска (не се препоръчва)“.

warning

Тази настройка се третира като По заявка, освен ако е зададено ниско ниво на сигурност на макросите с - LibreOffice - Сигурност - Сигурност на макросите... - Ниво на сигурност - Ниска (не се препоръчва) или документът се намира в надеждно местоположение, зададено с - LibreOffice - Сигурност - Сигурност на макросите... - Надеждни източници - Надеждни местоположения за файлове.


По заявка

При зареждане на документ връзките се обновяват само по заявка.

Никога

При зареждане на документ връзките не се обновяват.

Автоматично

Полета

Съдържанието на всички полета се обновява автоматично, когато съдържанието на екрана се показва като ново. Дори ако това квадратче не е отметнато, някои полета се обновяват всеки път, когато бъде изпълнено специално условие. Следващата таблица изброява полетата, които се обновяват независимо от тази настройка.

Условие

Атоматично обновявани полета

Отпечатване на документа или експортиране като PDF

Автор, Подател, Заглавие, Дата, Час, Обръщения, Последно отпечатване

Презареждане на документа

Автор, Подател, Заглавие, Дата, Час

Записване на документа

Име на файла, Статистика, Номер на документа, Време на редактиране, Променен

Редактиране на реда текст, съдържащ полето

Автор, Подател, Заглавие, Дата, Час

Ръчна промяна на променлива

Условен текст, Скрит текст, Скрит абзац, Променливи, DDE поле

Изключване на „фиксирано съдържание“

Автор, Подател, полета с информация за документа

Промяна в броя на страниците

Страница


Диаграми

Определя дали диаграмите да се обновяват автоматично. Когато се промени стойността в клетка от таблица на Writer и курсорът напусне клетката, диаграмата, отразяваща стойността на клетката, се обновява автоматично.

Настройки

Мерна единица

Задава мерната единица за текстови документи.

Табулатори

Задава разстоянията между позициите за табулация. Избраната разредка се показва в хоризонталната скала.

Разрешаване на единица „знак“

Когато тази настройка е включена, мерните единици за отстъпи и разстояния в раздела Форматиране - Абзац - Отстъпи и разредка са знак (зн) и ред.

Режим „квадратна страница“ за текстовата мрежа

Когато тази настройка е включена, текстовата решетка ще изглежда като квадратна страница. Това оформление се използва за обучение по писане в Китай и Япония.

Броене на думите

Допълнителни разделители

Задава знаците, които се считат за разделители при броенето на думите заедно с интервалите, знаците за табулация и новите редове и абзаци.

Показване на броя стандартни страници

Редакторите и издателите често дефинират „стандартна“ страница, която съдържа указан брой знаци или думи. Отмятането на това поле позволява бързо изчисляване на броя такива страници.

Знаци на стандартна страница

Задайте броя знаци за една стандартна страница.

Моля, подкрепете ни!