Настройки за сравняване на документи

Определя настройките за сравняване на документа.

Икона Внимание

Необходима е още работа по правилността и пълнотата на тази страница. Моля, присъединете се към проекта LibreOffice и ни помогнете да попълним липсващата информация. Посетете уебстраницата ни относно създаването на съдържание за помощта.


За достъп до тази команда...

Отворете текстов документ, изберете - LibreOffice Writer - Сравняване.


Сравняване на документи

Случайни числа за повишаване точността на сравняване на документи

Добавя идентификатор с цел подобряване точността на сравняването на документи по думи или по знаци.

note

Тези настройки са достъпни, когато режимът на сравняване на документи е по думи или по знаци.


Зачитане при сравняване

Активира сравняването на документи в режимите „По думи“ и „По знаци“.

Игнориране на поредици с дължина

Задава минималния брой знаци, които могат да породят валидно сравнение.

Записване при промяна в документа

Съхранява случайното число в документа.

Моля, подкрепете ни!