Промени

Определя как да се обозначават промените в документа.

За да включите записването или показването на промените в отворен текстов документ или електронна таблица, изберете Редактиране - Следене на промените - Регистриране или Редактиране - Следене на промените - Показване.

За достъп до тази команда...

Отворете текстов документ и изберете - LibreOffice Writer - Промени.


Показване на текста

Определя настройките за показване на записаните промени. Изберете типа на промяната и съответните атрибути и цвят. Полето за мостра показва ефекта на избраните настройки.

Вмъквания/Атрибути

Определя как се показват промените в документа на местата, където е вмъкнат текст.

Изтривания/Атрибути

Определя как се показват промените в документа на местата, където е изтрит текст. Ако запишете изтриване на текст, изтритият текст няма да изчезне, а ще се покаже с избрания атрибут (например зачертан).

Променени свойства/Атрибути

Определя как се показват промените в атрибутите на текста. Тези промени включват атрибути като получер текст, курсив или подчертаване.

Цвят

Освен това можете да изберете цвят, с който да се показва всеки вид записани промени. Когато изберете в списъка условието „По автор“, цветът автоматично се определя от LibreOffice, след което се заменя според автора на всяка промяна.

Променени редове

Можете да укажете отбелязване на променените редове в текста чрез линия в лявото или дясното бяло поле на страницата.

Отбелязване

Определя дали и къде да се отбелязват променените редове в документа. Можете да настроите маркировката така, че винаги да се показва в лявото или в дясното поле или във външното или вътрешното поле.

Цвят

Задава цвета за открояване на променените редове в текста.

Поле за мостра

Показва мостра на текущия избор.

Моля, подкрепете ни!