Основни шрифтове

Определя настройките за основни шрифтове в документите ви.

Можете да промените и основните шрифтове за азиатски езици и езици със сложна писменост, ако поддръжката им е включена в - Езици и локали - Общи.

Тези настройки задават основните шрифтове за готовите шаблони. Можете да промените или персонализирате и подразбираните шаблони за текст.

За достъп до тази команда...

Отворете текстов документ и изберете - LibreOffice Writer - Основни шрифтове (западни).

Отворете текстов документ и изберете - LibreOffice Writer - Основни шрифтове (азиатски). Трябва да е включена поддръжката за азиатски езици.


Основни шрифтове

По подразбиране

Определя шрифта, който да бъде използван в абзацния стил По подразбиране. Шрифтът от стила По подразбиране се използва в почти всички абзацни стилове, освен ако съответният стил за абзаци изрично задава друг шрифт.

Размер

Задава размера на шрифта.

Заглавие

Задава кой шрифт да се използва за заглавия.

Списък

Указва името и размера на шрифта за абзацния стил Списък, който се наследява от всички производни абзацни стилове.

Когато изберете , за да форматирате абзаци с номера или водещи символи в текстов документ, програмата автоматично присвоява тези стилове на абзац.

Надпис

Задава шрифта за надписи към изображения и таблици.

Индекс

Задава шрифта за азбучни указатели и таблици на съдържанието.

Стандартно

Нулира настройките, показани в този диалогов прозорец, до подразбираните стойности след инсталиране.

warning

Не се показва подкана за потвърждаване, преди да се заредят подразбираните стойности.


Моля, подкрепете ни!