Изглед

Определя подразбираните настройки за показване на обекти в текстови документи, както и подразбираните настройки за елементите на прозорци.

За достъп до тази команда...

Отворете текстов документ и изберете - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Изглед.


Помощни линии

Задава настройки, свързани с изобразяването на граници.

Помощни линии при местене

Показва помощни линии около рамките при местенето им. Можете да отметнете Помощни линии при местене, за да виждате точната позиция на обекта спрямо скалите.

Визуализиране

Определя кои елементи на документите да се показват.

Изображения и обекти

Указва дали да се показват на екрана изображенията и обектите. Ако те са скрити, вместо тях ще виждате празни рамки.

Изобразяването на графиките можете да управлявате и чрез иконата Изображения и диаграми. Ако е отворен текстов документ, тази икона се вижда в лентата Инструменти.

note

Ако не е отметнато полето Изображения и обекти, няма да се зареждат графики от Интернет. Графиките в таблици и тези без указание за размера им могат да причинят проблеми при визуализирането, когато в разглежданата страница се използва по-стар стандарт за HTML.


Таблици

Показва таблиците, съдържащи се в документа.

За да видите границите на таблици, щракнете с десния бутон върху таблица и изберете Граници на таблица или изберете Таблица - Граници на таблица в документ на Writer.

Рисунки и контроли

Показва рисунките и контролите, съдържащи се в документа.

Коментари

Показва коментарите. Щракнете върху коментар, за да редактирате текста й. За да намерите или изтриете коментар, използвайте контекстното меню в навигатора. За да изтриете даден коментар, всички коментари или всички коментари от същия автор, използвайте контекстното меню на коментара.

Показване на полетата

Скрит текст

Показва текста, скрит от полета Условен текст или Скрит текст.

Скрити абзаци

Показва абзаците, които съдържат поле Скрит абзац. Тази настройка действа по същия начин като командата .

Изглед

Указва дали да се показват лентите с плъзгачи и скалите.

Хоризонтална скала

Показва хоризонталната скала. Изберете желаната мерна единица от съответния списък.

Вертикална скала

Показва вертикалната скала. Изберете желаната мерна единица от съответния списък.

Плавно превъртане

Включва функцията за плавно превъртане на страницата. Скоростта на превъртане зависи от площта и броя цветове на екрана.

Дясно подравняване

Тези команди са достъпни само ако е разрешена поддръжката за азиатски езици в - Езикови настройки - Езици.

Подравнява вертикалната скала по десния ръб на прозореца.

Нагъване на плана

Показване на бутони за нагъване на плана

Показва бутони за нагъване на плана вляво от заглавията.

Включване на поднивата

Показва бутоните за нагъване и на поднивата на плана.

Настройки (само за документи на HTML)

Мерна единица

Задава мерната единица за документи на HTML.

Моля, подкрепете ни!