Настройки на LibreOffice Writer

Тези настройки определят начина на обработка на текстови документи, създадени в LibreOffice. Възможно е да се зададат и настройки за текущия текстов документ. Глобалните настройки се запазват автоматично.

За достъп до тази команда...

Отворете текстов документ и изберете - LibreOffice Writer.


Общи

Задава общите настройки за текстови документи.

Изглед

Определя подразбираните настройки за показване на обекти в текстови документи, както и подразбираните настройки за елементите на прозорци.

Помощ при форматиране

Управлява показването на определени знаци и функцията „свободен курсор“ в текстови документи и HTML документи на LibreOffice.

Мрежа

Задава настройките за мрежата на страниците в документа. Тя ви помага да определяте точната позиция на обектите. Можете също така да я подравните по „магнитната“ мрежа за прилепване.

Основни шрифтове (западни)

Задава настройките за основните шрифтове.

Основни шрифтове (азиатски)

Задава настройките за основните азиатски шрифтове, ако е активирана поддръжката за азиатски езици в - Езикови настройки - Езици.

Основни шрифтове (CTL)

Задава настройките за основните шрифтове на езици със сложни писмености, ако е активирана поддръжката им в - Езикови настройки - Езици.

Печат

Задава настройките за печатане в текстов документ или документ на HTML.

Таблица

Определя атрибутите на таблиците в текстови документи.

Промени

Определя как да се обозначават промените в документа.

Съвместимост

Задава настройките за съвместимост при текстови документи. Тези настройки помагат за финото управление на импортирането на документи от Microsoft Word в LibreOffice.

Автонадпис

Задава настройките за надписите, които се добавят автоматично към вмъкнати обекти.

Циркулярни писма по е-поща

Задава информацията за потребител и настройките за сървър при изпращане на циркулярни писма по електронната поща.

Моля, подкрепете ни!