Съвместимост за HTML

Определя настройките за HTML страници.

За достъп до тази команда...

Изберете - Зареждане/записване - Съвместимост за HTML.


Снимка на диалога „Настройки – HTML“

Размери на шрифта

Използвайте бутоните броячи от Размер 1 до Размер 7, за да определите съответните размери на шрифта в етикетите от <font size=1> до <font size=7> на HTML.

Импортиране

Определя настройките за импортиране на документи във формат HTML.

Използване на локал „Английски (САЩ)“ за числа

При импортиране на числа от страница на HTML, дробният разделител и разделителят на хилядите се различават според локала на страницата. Клипбордът обаче не съдържа информация за локала. Например знаците „1.000“, копирани от немска уебстраница, най-вероятно означават „хиляда“, тъй като в немския локал точката е разделител на хилядите. Ако са копирани от уебстраница на английски, същите знаци означават числото 1.

Ако не е отметнато, числата ще бъдат интерпретирани според настройката в Езици и локали - Общи - Настройка за локал в диалоговия прозорец Настройки. Ако е отметнато, числата ще бъдат интерпретирани като в локал „Английски (САЩ)“.

Импортиране непознатите HTML етикети като полета

Отметнете това поле, ако желаете етикетите, които не са разпознати от LibreOffice, да се импортират като полета. За отварящ етикет ще бъде създадено поле HTML_ON със стойност името на етикета. За затварящ етикет ще бъде създадено поле HTML_OFF. Тези полета ще бъдат преобразувани в етикети при експортиране към HTML.

Игнориране на настройките за шрифт

Отметнете това поле, за да укажете игнориране на всички настройки за шрифт при импортиране. Ще бъдат използвани шрифтовете, зададени в стила за страници HTML.

LibreOffice Basic

Отметнете това поле, за да включите инструкциите на LibreOffice Basic при експортиране към HTML.

Тази настройка трябва да бъде включена, преди да създадете скрипт на LibreOffice Basic, защото в противен случай той няма да бъде вмъкнат. Скриптовете на LibreOffice Basic трябва да се намират в заглавния блок на документа на HTML. След като създадете макроса в развойната среда на LibreOffice Basic, той се показва в изходния код на документа на HTML, в заглавния блок.

Показване на предупреждение

Ако това поле е отметнато, при експортиране към HTML се показва предупреждение, че макросите на LibreOffice Basic ще се изгубят.

Оформление за печат

Ако отметнете това поле, ще бъде експортирано и оформлението за печат на текущия документ (например таблицата на съдържанието с подравнени номера на страници и водещи точки). То може да бъде прочетено с LibreOffice, Mosilla Firefox и MS Internet Explorer.

note

Филтърът за HTML поддържа CSS2 (Cascading Style Sheets Level 2) за печатане на документи. Тези възможности са в сила само ако е включено експортирането на оформление за печат.


Копиране на локалните изображения в Интернет

Отметнете това поле, за да укажете автоматично изпращане на вградените в документа картини към сървъра в Интернет при качване чрез FTP. Запишете документа, като използвате диалоговия прозорец Записване като и въведете пълен URL адрес за FTP като име на файла в Интернет.

warning

Някои настройки не могат да се нулират, след като са редактирани. Или заличете промените ръчно, или щракнете върху Отказ и отворете отново диалоговия прозорец Настройки.


Моля, подкрепете ни!