Сигурност

Определя настойките на сигурността при записване на документи, при свързване с Уеб и при отваряне на документи, съдържащи макроси.

За достъп до тази команда...

Изберете - LibreOffice - Сигурност.


Снимка на диалога „Настройки – Сигурност“

warning

Някои настройки не могат да се нулират, след като са редактирани. Или заличете промените ръчно, или щракнете върху Отказ и отворете отново диалоговия прозорец Настройки.


Настройки и предупреждения за сигурността

Отваря диалоговия прозорец „Настройки и предупреждения за сигурността“.

Пароли за връзки с Уеб

Можете да въведете главна парола, за да улесните дотъпа до сайтове, които изискват потребителско име и парола.

Постоянно съхраняване на пароли за връзки с Уеб

Ако е отметнато, LibreOffice ще съхранява в защитен вид всички пароли, които използвате за достъп до файлове от уебсървъри. Можете да извличате паролите от списъка, като въведете главната парола.

Икона Внимание

Старите конфигурации може да съдържат слабо шифровани пароли, в този случай при стартиране на приложението се показва информационна лента с подкана за повторно въвеждане на главната парола, за да се презапишат с по-силно шифроване.


Защита с главна парола (препоръчва се)

Отметнете, за да разрешите паролите на всички връзки да бъдат защитени с главна парола.

Главна парола

Отваря диалоговия прозорец за въвеждане на главната парола.

Връзки

Пита за главната парола. Ако я въведете правилно, се показва диалоговият прозорец „Съхранена информация за връзка с Уеб“.

Диалоговият прозорец „Съхранена информация за връзка с Уеб“ показва списък на уебсайтове и потребителски имена, които сте въвеждали по-рано. Можете да изберете някой от записите и да го премахнете от списъка. Освен това можете да видите паролата за избрания запис.

Сигурност на макросите

Служи за задаване нивото на защита при изпълняване на макроси и авторите на макроси, на които имате доверие.

Сигурност на макросите

Отваря диалога Сигурност на макросите.

Орган за времеви печати

Органите за времеви печати (Time Stamp Authorities, TSA) издават подписани времеви печати (RFC 3161), които могат да се използват при експортиране на подписани PDF файлове.

Моля, подкрепете ни!