Настройки за Интернет

Задава настройките за Интернет.

За достъп до тази команда...

Изберете - Интернет.


Прокси

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.

Моля, подкрепете ни!