Прокси

Ако е необходимо, можете да зададете ръчно прокси сървъри за достъп до Интернет.

За достъп до тази команда...

Изберете - Интернет - Прокси.


warning

Някои настройки не могат да се нулират, след като са редактирани. Или заличете промените ръчно, или щракнете върху Отказ и отворете отново диалоговия прозорец Настройки.


Настройки

Определя настройките за прокси сървъра.

Прокси сървър

Задава типа на дефиницията за прокси сървър.

Няма

Достъп до Интернет без прокси сървър. Позволява ви да настроите пряка връзка от компютъра си до интернет доставчик без използване на прокси сървър.

Ръчно

Позволява ви да въведете ръчно данните за прокси сървър. Задайте ги в зависимост от използваната услуга за достъп до Интернет. Попитайте системния си администратор за правилните стойности, които трябва да въведете.

Икона Съвет

Въвеждайте имената на сървъри без представката за протокол, например www.example.com, а не http://www.example.com.


Системен

В Windows или UNIX с GNOME или KDE тази алтернатива указва на LibreOffice да използва системните настройки. За да я задействате, трябва да рестартирате LibreOffice.

Прокси за HTTP

Въведете името на прокси сървъра за HTTP. Въведете порта в дясното поле.

Прокси за HTTPS

Въведете името на прокси сървъра за HTTPS. Въведете порта в дясното поле.

Без прокси за

Задава имената на сървърите, които не изискват прокси сървъри, разделени с точки и запетаи. Това са например сървърите в локалната ви мрежа и сървърите за поточно видео и звук.

Можете да използвате заместващи знаци за имената на хостове и домейни. Например въведете *.sun.com, за да адресирате всички хостове от домейна sun.com без прокси.

Въведете порта за съответния прокси сървър. Максималната стойност за номер на порт е 65535.

warning

Някои настройки не могат да се нулират, след като са редактирани. Или заличете промените ръчно, или щракнете върху Отказ и отворете отново диалоговия прозорец Настройки.


Моля, подкрепете ни!