Настройки за зареждане и записване

Задава общи настройки за зареждане и записване.

За достъп до тази команда...

Изберете - Зареждане/записване.


Общи

В раздела Общи можете да зададете подразбирани настройки за записване на документи и да изберете подразбираните файлови формати.

Свойства на VBA

Задава общите свойства за зареждане и записване документи на Microsoft Office с код на VBA (Visual Basic for Applications).

Microsoft Office

Задава настройките за импортиране и експортиране на документи на Microsoft Office и други документи.

Съвместимост за HTML

Определя настройките за HTML страници.

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.

warning

Някои настройки не могат да се нулират, след като са редактирани. Или заличете промените ръчно, или щракнете върху Отказ и отворете отново диалоговия прозорец Настройки.


Моля, подкрепете ни!