Достъпност

Съдържа настройки, които могат да улеснят работата с LibreOffice за хора с нарушено зрение или сръчност или други недъзи.

За достъп до тази команда...

Изберете - LibreOffice - Достъпност.


Достъпност в LibreOffice

Снимка на диалога „Настройки – Достъпност“

Разни настройки

Задава настройките за достъпност.

Маркиране на текст в документи, отворени само за четене

Показва курсора в документи само за четене.

Разрешаване на анимирани изображения

Разрешава показване на анимирани графики, например във формат GIF, в LibreOffice.

Разрешаване на анимиран текст

Разрешава показване на анимиран текст, например мигащ или „течащ“, в LibreOffice.

Настройки за изглед с висок контраст

„Висок контраст“ е настройка на операционната система, която променя цветовата схема с цел по-добра четливост. Можете да решите как LibreOffice използва настройките за висок контраст на операционната система.

В режима с висок контраст кантовете на клетки и сенките винаги се показват с цвета на текста. Фоновият цвят на клетките се пренебрегва.

Автоматично засичане на контрастен режим на операционната система

Превключва LibreOffice в режим с висок контраст, когато фоновият цвят на системата е мното тъмен.

Автоматичен цвят на шрифта за екранна визуализация

Показва шрифтовете в LibreOffice с настройките за цветове от операционната система. Тази настройка влияе само върху изображението на екрана.

Използване на системните цветове в мострите на страници

Прилага настройките за висок контраст от операционната система върху мострите на страници.

Моля, подкрепете ни!