Цветове на приложенията

Задава цветовете на потребителския интерфейс на LibreOffice. Можете да запазите текущите настройки като цветова схема и да ги заредите по-късно.

За достъп до тази команда...

Изберете - LibreOffice - Цветове на приложенията.


Достъпност в LibreOffice

Цветова схема

Записване и изтриване на цветови схеми.

Схема

Задава цветовата схема, която желаете да използвате.

Записване

Записва текущите настройки като цветова схема, която можете да заредите отново впоследствие. Името се добавя в полето Схема.

Име на цветова схема

Въведете име за цветовата схема.

Изтриване

Изтрива цветовата схема, показана в полето Схема. Не можете да изтриете подразбираната схема.

Цветове по избор

Изберете цветовете за елементите на потребителския интерфейс.

За да приложите цвят върху елемент на интерфейса, уверете се, че е отметнато полето пред името. За да скриете елемент на интерфейса, махнете отметката.

Икона Бележка

Някои елементи на потребителския интерфейс не могат да бъдат скрити.


Икона Бележка

За да се подобри видимостта на курсора, изберете фонов цвят на приложението между 40% и 60% сиво; той автоматично се сменя на 40% сиво.


Настройката Автоматично за цвят връща елемента от интерфейса към предварително зададения цвят от цветовата схема.

Настройките за цвят „Посетени връзки“ и „Непосетени връзки“ важат само за документи, създадени след като настройките са били приложени.

Моля, подкрепете ни!