Изглед

Определя настройките на изгледа.

За достъп до тази команда...

Изберете - LibreOffice - Изглед.


Снимка на диалога „Настройки – Изглед“

Тема с икони

Указва стила на иконите в лентите с инструменти и диалоговите прозорци.

Размер на иконите

Лента с инструменти

Задава размера за показване на иконите в лентите с инструменти.

Динамична лента

Задава размера за показване на иконите в динамичната лента.

Странична лента

Задава размера за показване на иконите в страничната лента.

Видимост

Икони в менютата

Показва икони до съответните елементи от менюта. Можете да избирате между „Автоматично“, „Скриване“ и „Показване“. „Автоматично“ показва икони според системните настройки и теми.

Клавишни комбинации

Показва клавишни комбинации до съответните елементи от менюта. Можете да избирате между „Автоматично“, „Скриване“ и „Показване“. „Автоматично“ показва клавишни комбинации според системните настройки.

Мишка

Среден бутон

Определя функцията на средния бутон на мишката.

  1. Автоматично превъртане – плъзгането с натиснат десен бутон измества изгледа.

  2. Поставяне от клипборда – натискането на средния бутон вмъква съдържанието на клипборда за селекции в позицията на курсора.

Клипбордът за селекции е независим от обикновения клипборд, който използвате чрез командите Редактиране - Копиране/Изрязване/Поставяне или съответните клавишни комбинации. Обикновеният клипборд и клипбордът за селекции могат да съдържат различни неща по едно и също време.

Клипборд

Клипборд за селекции

Копиране на съдържание

Редактиране - Копиране +C.

Изберете текст, таблица или обект.

Поставяне на съдържание

Редактиране - Поставяне +V поставя на позицията на курсора.

Щракването със средния бутон на мишката поставя в позицията на показалеца на мишката.

Поставяне в друг документ

Няма ефект върху съдържанието на клипборда.

Съдържанието на клипборда за селекции е последната маркирана селекция.


tip

Натиснете Shift++R, за да възстановите или опресните изгледа на текущия документ.


Графичен изход

Използване на хардуерно ускоряване

Разрешава пряк достъп до хардуерните възможности на графичния адаптер, за да се подобри изображението върху екрана. Поддръжката за хардуерно ускорение не е достъпна във всички дистрибуции на LibreOffice за различни операционни системи и платформи.

Изглаждане на назъбванията

Когато се поддържа, можете да включвате и изключвате изглаждането на назъбените краища в графики. С включено изглаждане повечето графични обекти изглеждат на екрана по-гладки и с по-малко дефекти.

Списъци с шрифтове

Показване на мостра от шрифтовете

Показва имената на достъпните за избиране шрифтове със самите шрифтове, например за шрифтовете от списъка на лентата Форматиране.

Изглаждане на екранните шрифтове

Отметнете, ако желаете текстът да се изглажда при показване на екрана.

от

Въведете най-малкия размер на шрифта, при който да се изглаждат назъбванията.

Моля, подкрепете ни!