Шрифтове

Замества даден шрифт с избран от вас шрифт. Заместването може да се извършва както само при показване на шрифта на екрана, така и едновременно за екрана и при печатане. То не променя записаните в документа настройки за шрифтове.

Ако желаете, можете да смените подразбирания шрифт за замяна, използван от операционната система при срещане на недостъпен шрифт в документ.

За достъп до тази команда...

Изберете - LibreOffice - Шрифтове.


Икона Бележка

Заместването на шрифтове важи и за показването им в потребителския интерфейс на LibreOffice.


warning

Някои настройки не могат да се нулират, след като са редактирани. Или заличете промените ръчно, или щракнете върху Отказ и отворете отново диалоговия прозорец Настройки.


Използване на таблицата за заместване

Разрешава зададените от вас настройки за заместване на шрифтове.

Таблица за замяна

Показва оригиналния шрифт и шрифта, който го замества. Изберете Винаги, ако желаете шрифтът да се замества дори ако оригиналът е инсталиран в системата. Изберете Само на екрана, ако желаете шрифтът да се замества само на екрана, но не и при печатане.

Винаги

Само на екрана

Замяна с

отметнато

празно

Заместване на шрифта на екрана и при печатане, независимо дали е инсталиран.

отметнато

отметнато

Заместване на шрифта само на екрана, независимо дали е инсталиран.

празно

отметнато

Заместване на шрифта само на екрана, само ако не е наличен.

празно

празно

Заместване на шрифта на екрана и при печатане, само ако не е наличен.


Шрифт

Въведете или изберете името на шрифта, който искате да заместите.

Замяна с

Въведете или изберете името на заместващия шрифт.

Прилагане

Прилага избраното заместване на шрифт.

Икона

Прилагане

Изтриване

Изтрива избраното заместване на шрифт.

Икона

Изтриване

Настройки на шрифтове за изходен код на HTML и Basic

Изберете името и размера на шрифта за показване на изходен код на HTML и Basic.

Шрифтове

Изберете шрифта за показване на изходен код на HTML и Basic. Изберете Автоматично за автоматично откриване на подходящ шрифт.

Само равношироки шрифтове

Отметнете, за да виждате само равношироки шрифтове в списъка Шрифтове .

Размер

Изберете размер на шрифта за показване на изходен код на HTML и Basic.

Моля, подкрепете ни!