Общи

Задава общите настройки за LibreOffice.

За достъп до тази команда...

Изберете - LibreOffice - Общи.


Снимка на диалога „Настройки – Общи“

Помощ

Задава поведението на инсталираната помощ.

Разширени подсказки

Показва помощен текст, когато задържите курсора върху икона, команда от меню или контрола в диалогов прозорец.

Статус на документа

Печатането установява състояние "променен документ"

Определя дали отпечатването на документ се счита за промяна. Когато това поле е отметнато, още при следващото затваряне на документа ще бъдете запитани дали промените трябва да бъдат запазени. След това датата на отпечатване се записва в свойствата на документа като промяна.

Двуцифрени години

Определя диапазон от дати, в които системата ще разпознава двуцифрени години.

В LibreOffice годините се отбелязват с четири цифри, така че разликата между 01.01.99 и 01.01.01 е две години. Настройката Двуцифрени години ви позволява да определите двуцифрените години, които ще се считат за години след 2000 г. Например, ако зададете дата 01.01.30 или по-късна, „01.01.20“ ще бъде възприето като 01.01.2020 г., а не като 01.01.1920 г.

Помогнете за подобряването на LibreOffice

Изпращане на доклади за сривове към The Document Foundation

Изпращайте доклади за сривове, за да помагате на разработчиците да подобрят надеждността на софтуера. Когато LibreOffice претърпи срив, можете да изпратите доклад с диагностична информация, който е от полза за проследяването на причината за грешката и евентуалното ѝ отстраняване.

Моля, подкрепете ни!