Избиране на нов цвят

LibreOffice ви позволява да задавате свои собствени цветове чрез диаграмата и числовите входни полета в диалога Избор на цвят.

За достъп до тази команда...

Изберете Форматиране - Област - Област, натиснете бутона Цвят и щракнете върху бутона Посочване.

Икона

Натиснете бутона Избор на цвят в раздела Осветление на диалоговия прозорец Триизмерни ефекти.


Прозорецът „Избор на цвят“

Прозорецът за избиране на цвят

Диалоговият прозорец „Избор на цвят“ съдържа четири основни области.

Щракнете върху голямата цветна област отляво, за да изберете нов цвят. Чрез тази област за избор можете да променяте два от компонентите на цвета според цветовия модел RGB или HSB. Забележете, че това са двата компонента, които не са избрани с бутоните за избор отдясно.

В дясната част на долната лента виждате оригиналния цвят от раздела родител, Цветове.

В лявата част на долната лента се показва текущият резултат от работата ви с диалога.

note

LibreOffice използва само цветовия модел RGB за цветно печатане. Контролите за CMYK са предназначени само за удобно въвеждане на цветове във формат CMYK.


RGB

Червено

Прави червения компонент достъпен за настройка чрез вертикалния плъзгач, а синия и зеления – чрез двумерното поле за избор на цвят. Разрешените стойности са от 0 до 255.

Зелено

Прави зеления компонент достъпен за настройка чрез вертикалния плъзгач, а червения и синия – чрез двумерното поле за избор на цвят. Разрешените стойности са от 0 до 255.

Синьо

Прави синия компонент достъпен за настройка чрез вертикалния плъзгач, а зеления и червения – чрез двумерното поле за избор на цвят. Разрешените стойности са от 0 до 255.

Шестн. #

Показва и позволява въвеждането на цветова стойност в модел RGB, изразена като шестнайсетично число.

HSB

Нюанс

Прави компонента за нюанс достъпен за настройка чрез вертикалния плъзгач, а тези за наситеност и яркост – чрез двумерното поле за избор на цвят. Стойностите са в градуси от 0 до 359.

Наситеност

Прави компонента за наситеност достъпен за настройка чрез вертикалния плъзгач, а тези за нюанс и яркост – чрез двумерното поле за избор на цвят. Стойностите са в проценти (от 0 до 100).

Яркост

Прави компонента за яркост достъпен за настройка чрез вертикалния плъзгач, а тези за нюанс и наситеност – чрез двумерното поле за избор на цвят. Стойностите са в проценти (от 0 до 100).

CMYK

Синьозелено

Задайте стойността за циан в цветовия модел CMYK.

Пурпурно

Задайте стойността за магента в цветовия модел CMYK.

Жълто

Задайте стойността за жълто в цветовия модел CMYK.

Ключ

Задайте стойността за черно, или ключов цвят, в цветовия модел CMYK.

Моля, подкрепете ни!