Редактиране на модул

За достъп до тази команда...

Изберете - Езици и локали - Помощ при писане,
изберете езиков модул от списъка Налични езикови модули и щракнете върху Редактиране.


Настройки

Определя езика и наличните подмодули за правопис, сричкопренасяне и синоними на избрания модул. Можете да подреждате подмодулите по приоритет.

  1. Изберете езика от списъка Език.

  2. Отметнете всички модули, които трябва да бъдат включени за този език, под заглавията Правопис, Сричкопренасяне и Синонимен речник.

  3. Ако в някоя област имате налице повече от един подмодул, подмодулите за правопис и за синонимен речник се обработват в реда, в който са изброени. Можете да промените реда им с бутоните Местене нагоре и Местене надолу.

  4. В областта Сричкопренасяне може да е активен само един модул.

Език

Указва езика на модула.

За всички полета за избор на език в LibreOffice важи следното:

Пред името на езика има отметка, ако за него е включена проверка на правописа.

Местене нагоре

Повишава с едно ниво приоритета на избрания в списъка модул.

Местене надолу

Понижава с едно ниво приоритета на избрания в списъка модул.

Обратна страна

Щракнете тук, за да отмените текущите промени в списъка.

Моля, подкрепете ни!