Редактиране на пътища

В диалоговия прозорец Редактиране на пътища можете да изберете някои от папките, които са достъпни в LibreOffice.

За достъп до тази команда...

Изберете - LibreOffice - Пътища.

Изберете Инструменти - Автотекст - Път. (само за автотекст)


Пътища

Съдържа списък на пътищата, които вече са били добавени. Маркирайте подразбирания път за нови файлове.

Добавяне

Отваря диалоговия прозорец Избор на път за избор на друга папка или Отваряне за избор на друг файл.

Изтриване

Изтрива избрания елемент или елементи без изискване на потвърждение.

Моля, подкрепете ни!