Пътища

Този раздел съдържа подразбираните пътища до важни папки в LibreOffice. Тези пътища могат да бъдат редактирани от потребителя.

За достъп до тази команда...

Изберете - LibreOffice - Пътища.

Изберете Инструменти - Автотекст - Път. (само за автотекст)


Пътища, използвани от LibreOffice

За да промените елемент от списъка, щракнете върху него и после върху Редактиране. Освен това можете да щракнете двукратно върху елемента.

По подразбиране

Бутонът По подразбиране възстановява предварително зададените пътища за всички избрани елементи.

Редактиране

Щракнете, за да видите диалоговия прозорец Избор на път или Редактиране на пътища.

Можете да промените реда на елементите, като щракнете върху лентата в колоната Тип. Ширината на колоната може да бъде променена чрез преместване на разделителя между колоните с мишката.

Директорията {потребителски профил} и поддиректориите ѝ съдържат данни, свързани с потребител. Местоположението на директорията {потребителски профил} се определя по време на инсталирането на LibreOffice. Вижте раздела Default location („Подразбирано местоположение“) в уикистраницата за потребителски профили на LibreOffice за повече информация относно типичните местоположения на потребителския профил в различни операционни системи.

В следващия списък са показани подразбираните предварително дефинирани пътища за съхранение на данни, свързани с потребител, и е пояснено какъв вид данни се съхраняват във всеки от пътищата. Използвайте диалога Редактиране, за да променяте, добавяте или изтривате пътища за различните типове.

Тип

Подразбиран път

Описание

Автокорекция

В тази папка се съхраняват текстовете ви за автокорекцията.

Автотекст

В тази папка се съхраняват текстовете ви за функцията „автотекст“.

Резервни копия

Тук се съхраняват автоматичните архивни копия на документи.

Речници

В тази папка се съхраняват файлове с думите на потребителските ви речници.

Галерия

В тази папка се съхраняват новите теми на галерията.

Изображения

Тази папка се показва при първоначално извикване на диалоговия прозорец за отваряне или записване на графичен обект.

Шаблони

В тази папка можете да съхранявате вашите собствени шаблони.

Временни файлове

Тук LibreOffice държи временните си файлове.

Моите документи

Подразбирана папка за документи на системата

Тази папка се показва при отваряне на диалоговия прозорец Отваряне или Записване.

Класификация

От този файл LibreOffice чете политиката по стандарта BAF на TSCP.


Вътрешни пътища показва пътищата, където е инсталирано предварително зададено съдържание за LibreOffice. Тези пътища не могат да бъдат редактирани в този диалогов прозорец.

Пътищата се отнасят за поддиректории на {инсталация}share. Тези поддиректории са само за четене и съдържат материали, които са видими за всички потребители. Местоположението на директорията {инсталация} се определя по време на инсталирането на LibreOffice.

Моля, подкрепете ни!