LibreOffice

Тук можете да задавате общи настройки за работа с LibreOffice: лични данни на потребителя, записване, печатане, пътища до важни файлове и директории. Тези настройки се записват автоматично.

За достъп до тази команда...

Изберете - LibreOffice.


Данни за потребител

На тази страница можете да въвеждате или редактирате данните за потребител. Някои от тях може вече да са попълнени от потребителя или системния администратор при инсталирането на LibreOffice.

Общи

Задава общите настройки за LibreOffice.

Изглед

Определя настройките на изгледа.

Настройки за печатане

Задава настройките за печатане.

Пътища

Този раздел съдържа подразбираните пътища до важни папки в LibreOffice. Тези пътища могат да бъдат редактирани от потребителя.

Шрифтове

Замества даден шрифт с избран от вас шрифт. Заместването може да се извършва както само при показване на шрифта на екрана, така и едновременно за екрана и при печатане. То не променя записаните в документа настройки за шрифтове.

Сигурност

Определя настойките на сигурността при записване на документи, при свързване с Уеб и при отваряне на документи, съдържащи макроси.

Цветове на приложенията

Задава цветовете на потребителския интерфейс на LibreOffice. Можете да запазите текущите настройки като цветова схема и да ги заредите по-късно.

Достъпност

Съдържа настройки, които могат да улеснят работата с LibreOffice за хора с нарушено зрение или сръчност или други недъзи.

Разширени

Задава настройките за поддръжка на приложения на Java в LibreOffice, включително коя среда за изпълнение на Java (JRE) да се използва. Определя и дали да се използват експериментални (нестабилни) възможности като записването на макроси и достъпа до експертните настройки.

Развойна среда на Basic

Определя настройките за Basic IDE (Integrated Development Environment, интегрирана развойна среда), която ви позволява да редактирате макроси на Basic.

Обновяване по Интернет

Задава някои настройки за автоматичното откриване и изтегляне на обновявания за LibreOffice през Интернет.

OpenCL

OpenCL е технология за ускоряване изчисляването на големи електронни таблици.

Нулиране

Анулира промените, зададени в текущия раздел, и връща стойностите от момента на отваряне на диалоговия прозорец.

Моля, подкрепете ни!