Задаване на фоново изображение

Позволява задаване на фоново изображение за .

За достъп до тази команда...

Изберете - Задаване на фоново изображение.


Отваря диалога Задаване на фоново изображение за задаване на фоновото изображение на . Изберете файл с изображение и щракнете върху Отваряне.

Моля, подкрепете ни!