Записване на фоново изображение

Записва фоновото изображение на .

За достъп до тази команда...

Изберете - Записване на фоново изображение.


Отваря диалоговия прозорец Експортиране на изображение за записване на фоновото изображение на . Изберете желания файлов формат за изображения в полето „Филтър“, въведете файлово име за изображението и щракнете върху Записване.

note

В зависимост от избрания файлов формат може да се покаже диалог за задаване на свойства.


Моля, подкрепете ни!