Фигура

Това подменю съдържа обикновени фигури като отсечка, кръг, триъгълник и квадрат, както и фигури – символи като усмихнато лице, сърце или цвете, които могат да бъдат вмъквани в документа.

Линия

Това подменю съдържа прави, свободно рисувани, криви и начупени линии.

Линия

Чертае права линия там, където плъзнете курсора в текущия документ. За да ограничите наклона на линията до ъгъл, кратен на 45 градуса, задръжте Shift, докато плъзгате.

Основни

Това подменю съдържа основни фигури като правоъгълници, кръгове, триъгълници, петоъгълник, шестоъгълник, осмоъгълник, цилиндър и куб.

Символ

Това подменю съдържа фигури – символи като усмихнато лице, сърце, слънце, луна, цвете, парченце от пъзел, фигури със скосени ръбове и скоби.

Моля, подкрепете ни!